2011-05-04 15:47Pressmeddelande

Nyhet - Klimatmärkt sallat och örtkryddor

Nu finns ett klimatsmart alternativ för alla dem som vill ha tillgång till färska kryddor och krukodlad sallat året runt. Produktionen sker på Ekerö utanför Stockholm. – Vi har klimatcertifierat odlingen och klarar nästan hela uppvärmningen med bergvärme, säger Per Ove Kårfors, vd på Ortonovo och först i landet med klimatmärkta örter.

Den som av klimatskäl tvekat inför att köpa färsk sallat och färska kryddor mitt i vintern behöver inte tveka längre. Nu finns det klimatcertifierade produkter att köpa.

Klimatreglerna har tagits fram av Svenskt Sigill och KRAV och innebär krav på åtgärder som minskar företagets klimatpåverkan. Möjligheten att bli klimatcertifierad lanserades i juni förra året och Ortonovo hängde på låset för att bli först i Sverige, säger Anna Richert, klimatansvarig på Svenskt Sigill.

Ett huvudkrav är att minst 80 procent av växthusproduktionens totala energiförbrukning måste komma från förnybar energi. Företaget måste också göra en total energikartläggning och förbinder sig att ytterligare effektivisera användningen med 10 procent på tre år.

För mig har miljöfrågorna alltid varit viktiga, säger Per-Ove Kårfors. Vi använder exempelvis inget kemiskt växtskydd och vi bidrar inte till övergödning eftersom all växtnäring cirkulerar i slutna system. Genom klimatcertifieringen får vi också ett kvitto på att vi minskat vår klimatpåverkan.

Maten står för omkring 25 procent av Sveriges samlade utsläpp av klimatgaser. Svenskt Sigill och KRAV lanserade i juni 2010 ett regelverk för att kunna klimatcertifiera livsmedel. Fullt tillämpat skulle detta innebära en kraftfull minskning av matens klimatpåverkan. De första klimatcertifierade livsmedlen finns redan på marknaden och fler står i kö. Ortonovo med hela 1,5 hektar under glas är Sveriges första klimatcertifierade producent av sallat och kryddor. Företagets klimatåtgärder sparar mer än 700 ton CO2 varje år.

 
För ytterligare information, se www.svensktsigill.se/klimat, www.klimatmarkningen.se eller kontakta:
Per-Ove Kårfors, vd Ortonovo, telefon: 070 – 818 32 38 Anna Richert, klimatansvarig Svenskt Sigill, telefon: 08 – 787 53 73


Om Orto Novo

Orto Novo ett klimatsmart alternativ för alla Er som önskar handla färska kryddor & krukodlad sallat året runt! Orto Novo betyder ungefär »den nya örtagården«. Vi odlar aromatiska örter och sallater, fullmatade med smak, karaktär och miljöomtanke. Vi sår cirka 200 000 krukor i veckan på en odlingsyta om 15 000 m2 . Det är många krukor, men fortfarande är det den hantverksmässiga omsorgen om det spirande gröna livet som styr hela verksamheten. Orto Novos ständiga nyfikenhet på att odla något nytt och det mångåriga samarbetet med några av landets främsta kockar har resulterat i, att vi idag odlar ett femtiotal produkter i våra högteknologiska anläggningar. Vi värnar om livsmedelssäkerhet och högsta kvalité. Vi levererar levande grönsaker som du själv skördar i ditt kök. Vårt lager är vårt växthus, färskare än så går det inte att få. Orto Novos kunder består av ett fyrtiotal grossister främst i Stockholmsområdet, vilka har försäljning både till butiker och restauranger i hela landet. Miljöfrågorna har alltid varit viktiga för oss, därför har vi en tydlig och konsekvent hållbarhetsprofil. Minst 80 procent av vår energianvändning utgörs av förnybara energikällor. Vi använder inget kemiskt växtskydd och all vår växtnäring cirkulerar i slutna vattensystem. Därför är vi Sveriges första klimatcertifierade producent av sallat och kryddor. Samtliga våra produkter bär Svenskt Sigills kvalitetsmärkning. Orto Novo har sina rötter i Bergamo Italien, men vår historia började först i den svenska myllan år 1979 på Rödsten trädgård ute på Ekerö. År 1988 ändrades inriktning och vi övergick från ren frilandsproduktion av grönsaker till odling av färska örter och kryddväxter i växthus. Orto Novo Växthusodling aktiebolag bildades och 1991 flyttade vi till Nyckelby, Ekerö där våra nya växthus invigdes. Orto Novo är stolta över att ha bidragit till en ny svensk matkultur, något som premierades redan 1996 i form av Allt om Mat:s Gyllene Gaffel.


Kontaktpersoner

Alvar Kårfors
VD
Alvar Kårfors