2017-10-03 10:35Pressmeddelande

Orto Novo nu komplett med förnyelsebar värmeproduktion

null

Orto Novo är Sveriges första klimatcertifıerade producent av örter och sallater. Det är vi stolta över och samtliga av våra produkter bär kvalitetsmärkningen Svenskt Sigill.

Miljöfrågorna har alltid varit viktiga för oss och därför har vi en tydlig och konsekvent hållbarhetsprofıl. Vi använder inga kemiska växtskyddsmedel vilket ställer höga krav på att klimat, bevattning och hygien är exakt anpassat efter plantornas olika behov. Vid eventuella insektsangrepp skyddar vi våra plantor med skadegörarnas naturliga fıender.

Tidigare har minst 95 procent av vår energianvändning producerats av förnybara energikällor som till exempel bergvärmen som värmer våra växthus och håller kylrummen svala samt pellets som eldas på vintern.

Sedan sommaren har investeringar gjort som möjliggör att den sista värmen som behövs på toppen samt oljan som bränns för CO2-tillverkningen har ersatts i huvudanläggningen till bioolja.

Biooljan är en restprodukt från växtriket, med ursprung från bland annat solros, raps, soja, barr och lövträd och är 100% organisk och förnyelsebar.  

Eftersom restprodukter tas tillvara ger användning av bioolja även positiva effekter på resurshushållningen

Det är ett både klimatsmart och kostnadseffektivt alternativ som minskar utsläppen av fossil koldioxid.

Tack vare detta siktar vi på ett mål där 99% utgörs av förnyelsebar energi!

Orto Novo ett klimatsmart alternativ för alla Er som önskar handla färska kryddor & krukodlad sallat året runt!


Om Orto Novo

Orto Novo ett klimatsmart alternativ för alla Er som önskar handla färska kryddor & krukodlad sallat året runt! Orto Novo betyder ungefär »den nya örtagården«. Vi odlar aromatiska örter och sallater, fullmatade med smak, karaktär och miljöomtanke. Vi sår cirka 200 000 krukor i veckan på en odlingsyta om 15 000 m2 . Det är många krukor, men fortfarande är det den hantverksmässiga omsorgen om det spirande gröna livet som styr hela verksamheten. Orto Novos ständiga nyfikenhet på att odla något nytt och det mångåriga samarbetet med några av landets främsta kockar har resulterat i, att vi idag odlar ett femtiotal produkter i våra högteknologiska anläggningar. Vi värnar om livsmedelssäkerhet och högsta kvalité. Vi levererar levande grönsaker som du själv skördar i ditt kök. Vårt lager är vårt växthus, färskare än så går det inte att få. Orto Novos kunder består av ett fyrtiotal grossister främst i Stockholmsområdet, vilka har försäljning både till butiker och restauranger i hela landet. Miljöfrågorna har alltid varit viktiga för oss, därför har vi en tydlig och konsekvent hållbarhetsprofil. Minst 80 procent av vår energianvändning utgörs av förnybara energikällor. Vi använder inget kemiskt växtskydd och all vår växtnäring cirkulerar i slutna vattensystem. Därför är vi Sveriges första klimatcertifierade producent av sallat och kryddor. Samtliga våra produkter bär Svenskt Sigills kvalitetsmärkning. Orto Novo har sina rötter i Bergamo Italien, men vår historia började först i den svenska myllan år 1979 på Rödsten trädgård ute på Ekerö. År 1988 ändrades inriktning och vi övergick från ren frilandsproduktion av grönsaker till odling av färska örter och kryddväxter i växthus. Orto Novo Växthusodling aktiebolag bildades och 1991 flyttade vi till Nyckelby, Ekerö där våra nya växthus invigdes. Orto Novo är stolta över att ha bidragit till en ny svensk matkultur, något som premierades redan 1996 i form av Allt om Mat:s Gyllene Gaffel.


Kontaktpersoner

Alvar Kårfors
VD
Alvar Kårfors